logo.gif (1146 bytes)logo1.gif (1873 bytes)


powrót

 
powrot.gif (804 bytes)

                          

VI Jesienna Wystawa Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków

Prezydent Miasta Chorzów Miejska Galeria Sztuki "MM" w Chorzowie zapraszają na uroczyste otwarcie "VI Jesienną Wystawę Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków", który odbędzie się 3 listopada 2003 r. o godz.17.00  w Miejskiej Galerii Sztuki "MM" w Chorzowie.
Wystawa towarzyszy obchodom 5-lecia SChAP

Wystawa czynna do 24 listopada 2003r

AleksandraRejFabisiak_Bialy_m.jpg (15824 bytes) AnnaStawiarska_Skalne monstrancje_m.jpg (12827 bytes)

Aleksandra Rej-Fabisiak, Biały podkoszulek, technika mieszana, płótno Anna Stawiarska,
Skalne monstrancje II, szamot barwiony

Joanna Nowrot_Abyss_m.jpg (14619 bytes) MarzenaNaliwajko_Piknik_m.jpg (16366 bytes)

Joanna Nowrot,
Abyss I, druk cyfrowy
Marzena Naliwajko,
Piknik pod wiszącą skałą, olej płótno


Rok 2003 jest dla Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków rokiem szczególnym. W bieżącym roku SChAP obchodzi pięciolecie swojego istnienia. Ten jubileuszowy rok stowarzyszenie rozpoczęło dużą wystawą w Starej Kordegardzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Kolejna wystawa w roku jubileuszowym odbyła sie we wrześniu we francuskim mieście Creil.
Teraz przed chorzowskimi artystami zwyczajowa VI już Jesienna Wystawa SChAP w rodzinnym Chorzowie w Miejskiej Galerii Sztuki MM na której jak co roku obejrzeć będzie można najnowsze dzieła twórców z Chorzowa. Na wystawie swoje prace prezentować będzie 21 artystów plastyków: Tadeusz Figiela, Zofia Grzeganek-Szczepaniec, Jan Herla, Jacek Joostberens, Dariusz Kaleta, Marian Knobloch, Andrzej Kuczok, Marianna Maniek, Marzena Naliwajko, Piotr Naliwajko, Teresa Nowelska-Sabalczyk, Agata Norek, Joanna Nowrot, Florian Nycz, Piotr Pilawa, Aleksandra Rej-Fabisiak, Manuel Sabalczyk, Anna Stawiarska, Alina Stypuła-Wierzchowska, Anna Zadora, Barbara Zyska-Figiela. Komisarzem wystawy jest chorzowski arysta plastyk Manuel Sabalczyk. W skład ekspozycji wchodzić będą prace malarskie, grafika oraz rzeźba ceramiczna. Wystawa trwać będzie od 3 (wernisaż) do 24 pażdziernika 2003r.
Do chwili obecnej Stowarzyszenie Chorzowskich Artystów Plastyków zorganizowało wystawy swoich członków w Paryżu, Zlinie, Ózd, Termoli, Rzymie, Opolu, Warszawie i wielokrotnie w Chorzowie

_______________________________________________________________

Już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Chorzowie mieszkała i tworzyła grupa artystów plastyków, którzy co jakiś czas wystawiali wspólnie swoje prace. W latach siedemdziesiątych chorzowscy artyści plastycy tworzyli "Grupę Chorzów" - formalną grupę artystyczną, która prezentowała swój dorobek na wystawach organizowanych w Muzeum w Chorzowie. Później - chociaż grupa rozpadła się - plastycy nie zaprzestali organizowania wspólnych wystaw w Muzeum. Dwie (bardzo udane) odbyły się w 1993 i 1996 roku.

Drugą oglądała Romana Maciąg, Prezydent działającej w Paryżu Akademii Artystów Europy Centralnej, a efektem jej wizyty było zaproszenie osiemnastu chorzowskich artystów do udziału w wystawie Akademii Artystów Europy Centralnej organizowanej w Paryżu w lutym 1997 roku pod tytułem "Wejście w nowy wiek". Jury paryskiej wystawy przyznało dwóm chorzowskim artystom - Gerardowi Grzywaczykowi i Marianowi Knoblochowi medale za zasługi dla kultury i sztuki.Paryska wystawa natchnęła chorzowian wiarą we własne możliwości twórcze i na nowo skonsolidowała grupę. Tak zrodził się pomysł zawiązania Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków, zrzeszającego profesjonalnych artystów plastyków mieszkających w Chorzowie. Zostało ono oficjalnie wpisane do rejestru w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach 28 kwietnia 1998 r.

Wśród celów istnienia SChAP jego członkowie wymieniają ochronę swobody twórczości plastycznej, szerzenie kultury plastycznej oraz pozyskiwanie i propagowanie idei mecenatu artystycznego na terenie miasta i okolic, działalność na rzecz włączenia twórczości plastycznej w społeczny obieg dóbr, myśli i wartości, a także w procesy kształtowania środowiska człowieka. Do innych istotnych celów funkcjonowania SChAP należą propagowanie dorobku artystycznego chorzowskich twórców i artystów z nimi współpracujących, a także kształtowanie zasad etyki zawodowej oraz propagowanie solidarności organizacyjnej i wzajemne wsparcie.

Oficjalną inauguracją działalności stowarzyszenia była "Prezentacja prac członków SChAP" otwarta 16 czerwca 1998 r. w jego pierwszej siedzibie - chorzowskiej galerii ~Przy Kominku". Na ekspozycję składały się obrazy olejne, rzeźby, płaskorzeźby i grafiki wszystkich członków SCIiAP. Od tego czasu prace chorzowskich twórców można było oglądać na wielu organizowanych wmieście wyśtawach indywidualnych (mieli je m.in. Marian Knobloch, Zofia GrzeganekSzczepaniec, Teresa Nowelska-Sabalczyk, Manuel Sabalczyk I Andrzej Kuczok) i zbiorowych - na stałe do kalendarza chorzowskich imprez kulturalnych wpisała się "Jesienna Wystawa Chorzowskich Artystów Plastyków" (zaplanowana na listopad wystawa jubileuszowa będzie już szóstą z kolei w tym cyklu). Obok wystaw w Chorzowie SChAP ma na swoim koncie szereg udanych prezentacji dorobku w kraju i za granicą (m.in. w Opolu w Galeri Sztuki Współczesnej, w Kołobrzegu - Galeria Sztuki Współczesnej, w Rzymie w Instytucie Polskim, w Creil we Francji czy miastach partnerskich Chorzowa - Termoli we Włoszech, Zlin w Czechach i Ozd na Węgrzech). Wiele razy chorzowscy plastycy angażowali się w akcje o charakterze charytatywnym (m.in. aukcja na rzecz Fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" prowadzącą zbiórkę pieniędzy na leczenie chorego Mariusza z Łagowa, Fundację ~Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową", aukcja w ramach dorocznego Balu Charytatywnego na rzecz doposażenia chorzowskich szpitali czy aukcja obrazów i grafiki z przeznaczeniem na wsparcie działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - koło w Chorzowie.

Bogata działalność, wielość i różnorodność przedsięwzięć oraz zainteresowań i konsekwencja w działaniu spowodowały, że wciągu pięciu lat swojego istnienia Stowarzyszenie Chorzowskich Artystów Plastyków mocno zaznaczyło swoją obecność, a biorąc pod uwagę to, że zapał i pomysłowość członków SChAP nie słabną ani na chwilę, z pewnością jeszcze wiele możemy się po nich spodziewać. Z każdym przedsięwzięciem poprzeczka idzie w górę...

W uznaniu osiągnięć w roku 2001 Stowarzyszenie Chorzowskich Artystów Plastyków nominowano do Nagrody Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury. Nominację do tej nagrody ma na swoim koncie także Gerard Grzywaczyk. W 1998 roku wyróżnienie to otrzymał Piotr Naliwajko, w roku 2001 Manuel Sabalczyk a w bieżącym roku Zofia Grzeganek-Szczepaniec.

Wspólny Chorzów

_______________________________________________________________

                                                                      

Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 - bezpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w czwartki i piątki - wstęp wolny!