logo.gif (1146 bytes)logo1.gif (1873 bytes)


powrót

 
powrot.gif (804 bytes)

                          

"MECHANICY SZTUKI"

Prezydent Miasta Chorzów i Miejska Galeria Sztuki "MM" w Chorzowie mają zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie wystawy z cyklu "Wiosna Młodych"
"MECHANICY SZTUKI" Wit Pichurski, Damian Pietrek, Bartosz Posacki, Bartłomiej Trzosk, która odbędzie się 29 marca 2004 r. o godz.17.00  w Miejskiej Galerii Sztuki "MM" w Chorzowie, ul. Sienkiewicza 3.
Wystawa czynna do 19 kwietnia 2004r

mechanicysz_plakat_m.jpg (26267 bytes)pocalunek_pietrekm.jpg (27234 bytes)

Mechanicy Sztuki - plakat Pocałunek - Damian Pietrek

______________________________________________________________

"Mechanicy Sztuki"- dobra sztuka
Jesteśmy grupą w której spotykają i krzyżują się różne dyscypliny artystyczne, gdzie projektancki sposób myślenia zderza się z malarską wrażliwością gdzie rzeźba znajduje swój wirtualny odpowiednik i gdzie podstawową wartością jest "co", a nie "jak". Najważniejszą cecha naszej grupy jest różnorodność i tolerancja twórcza dla odmiennych wrażliwości. Ta różnorodność jest naszą siłą indywidualność nie wynika z założeń ideowych, to wewnętrzna potrzeba realizacji własnej wizji sztuki, każdy z nas wybrał inną drogę, ale wierzymy że one wszystkie doprowadzą nas do jednego celu jaki mamy: ,,dobrej sztuki".
Nie stawiamy sobie ograniczeń, nie narzucamy schematów ani estetycznych ani intelektualnych, nasza grupa jest raczej koalicją na rzecz wolności artystycznej objawiającej się w inności, a nie w prowokacji.
Trzon grupy stanowi czwórka młodych artystów wywodzących się z Opola:
Wit Piechurski: Rzeźba, instalacja, rysunek, malarstwo,
Damian Pietrek: Projektowanie graficzne, malarstwo, rysunek
Bartosz Posacki: Projektowanie wnętrz, malarstwo, techniki 3D, animacja, video
Bartłomiej Trzos: Grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, malarstwo, rysunek
Damian Pietrek
Ur. 5 października 975 r. w Strzelcach Op.
1990-1995 nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu.
1995-2000 studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Filii w Katowicach, na kierunku Wzornictwo Przemysłowe.
Dyplom w pracowni Projektowania Produktu prof. Jerzego Wuttke.
Od roku 2000 członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
Wystawy imdywidualne:
1994- "Rysunek, malarstwo", Galeria S"artre, Opole
1997- Matka i syn (Agnieszka i Damian Pietrek)- malarstwo, Lutzel-Wiebelsbach, Niemcy.
2001- "Podwójny ślad-Piotr Pacałowski i Damian Pietrek",Galeria 112, ASP Katowice
2002- "Malarstwo i Grafika- Damian Pietrek", Galeria Bohler, Bensheim, Niemcy
- "Malarstwo i Grafika- Damian Pietrek", Ratusz Lutzel-Wiebelsbach, Niemcy.
Wystawy zbiorowe:
1994- "Uczniowie PLSP Opole", Owschlag, Niemcy
1996- Wystawa fotografii studentów ASP, Galeria "Pod schodami", Centrum Kultury- Katowice
1997- "Międzynarodowa wystawa fotografii artystycznej- Kuźnia, Rybnik
- Poplenerowa wystawa studentów ASP Kraków Filia Katowice, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.
- Biennale Rysunku Studentów ASP, ASP Katowice.
2000- Pokonkursowa wystawa grafiki "Arches", Galeria Art-Nowa II, Katowice.
2001- Wystawa pokonkursowa dla młodych malarzy im. Mariana Michalika, Galeria Brama, Częstochowa
- "90- lecie ZPAP", BWA Katowice
- "Bielska Jesień":
BWA Bielsko-Biała
BWA Bydgoszcz
2002- "Obraz roku 2001" wydawnictwa Art 8 Bussiness- finałowa setka, Pałac Królikarnia, Warszawa.
- "Praca roku 2001 katowickiego Okręgu ZPAP":
Galeria Art Nova II "Katowice
Galeria MM, Chorzów
Pałac Ślubów, Czeladź
Galeria Obok, Tychy
- "Mechanicy sztuki" Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
Wystawy projektowe:
1998- "Młoda sztuka z Katowic", Oberschlesisches Landesmuseum Bobbe- Hattingen, Niemcy
2000- Wystawa pokonkursowa "Taboret", ASP- Wydział Architektury Wnętrz, Kraków
2002- "Biennale Off Design" St. Ettiene, Francja.
Publikacje:
2002- "Obraz roku- finałowa setka", Art 8~ Bussiness.
Adres prywatny: ul. Zwycięstwa 17/7, 44-100 Gliwice, tel. 23085 77, 0-603 23 1117
Bartosz Posacki
ul. Jana Bytnara Rudego 21d/1 008 Opole
Tel. O 606 922 099 e-mail: tygruk~o2.pl
Zajmuje się: Projektowaniem architektury wnętrz, malarstwem, animacją2D i 3D, modelowaniem 3D, sztuką video.
1991-1 996- Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu
na wydziale snycerskim. Zakończone obroną pracy dyplomowej
na ocenę celującą.
1996-2001 - Studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, na kierunku projektowanie architektury wnętrz. Studia zakończone zostały obroną pracy magisterskiej z zakresu projektowania
architektury wnętrz oraz aneksu z malarstwa i zdobyciem tytułu magistra sztuki z oceną bardzo dobrą.
2001-Rozpoczęcie pracy na etacie asystenta na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w pracowni multimedialnej.
2001- V konkurs 3D, kategoria wizualizacje.
2001- Wystawa "Opolski Garaż Sztuki 1 ".
2002- Publikacja założeń teoretycznych projektu modernizacji i adaptacji dworca kolejowego Opole wschód w Almanachu miejskim "Opolanin 2002".
2002- Wystawa "Opolski Garaż Sztuki 2"
2002- Udział w pokazie filmów eksperymentalnych, zorganizowanym na Uniwersytecie Opolskim.
2002- Wystawa "Mechanicy Sztuki" w Galen Sztuki Współczesnej w Opolu.
Bartłomiej Trzos
Ul. Wrocławska 6a/4
45-707 Opole
tel. O 506 507 483
Zajmuję się grafiką warsztatową malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym.
1991 -1 996 -Edukacja w PLSP w Opolu
1996-2001 -Studia na ASP w Krakowie filia w Katowicach na wydziale grafiki.
1998 -Udział w wystawie "Grupapięciuniedziesięciu - papiery bardzo wartościowe" - Muzeum Miejskie w Zabrzu.
1999 -Udział w wystawie prac studentów w Ratingen-Hosel "Młoda sztuka z Katowic"
2000 -Udział w wystawie prac studentów i pedagogów w Ratingen "Pejzaże poprzemysłowe górnego śląska".
2001 -Ukończenie studiów na ASP w Krakowie filia w Katowicach z tytułem magistra sztuki.
2001 -Podyplomowa wystawa w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach.
2001 -Rozpoczęcie pracy na etacie asystenta w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w pracowni malarstwa i rysunku.
2001 -Udział w wystawie Opolski Garaż Sztuki
2002 -Udział w drugiej edycji wystawy Opolski Garaż Sztuki
2002 -Wystawa "Mechanicy Sztuki" w GSW w Opolu
2003 -Wystawa malarstwa w salonie fryzjerskim "Hanna" w Opolu "Osiem razy kobieta"
Wit Pichurski
Urodzony w 1975 roku w Opolu. U kończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem w 2000 roku. Obecnie jest pracownikiem lnstytutu Sztuki w Qpolu.
Zajmuje się rzeźbą i malarstwem.
kontakt :0604 581 456
Ważniejsze wystawy
1999 "Przestrzeń mistyczna" Kraków
2000 Wystawa na Uniwersytecie w Wiedniu
2000 Wystawa grupy art-Foyer w galerii "Tam"
2000 "Druga Zmiana" Katowice
2001 "Dotknięcia" wystawa w Filharmonii Opolskiej
2001 "Sztuka sakralna" wystawa na Uniwersytecie w Bilefeld
2001 Salon Jesienny (nagroda NTO)
2002 Finał konkursu "Obraz Roku 2001" Muzeum Narodowe w Warszawie
2002 "Garaż Sztuki 2" w Opolu
2002 Pierwsza nagroda w konkursie na projekt pomnika "Papy" Musioła
2002 Salon Jesienny (Nagroda Prezydenta Miasta Opole)
2002 "Mechanicy Sztuki" Galeria Sztuki Współczesnej
2002 Wystawa poplenerowa "Paczków 2001"

_______________________________________________________________

                                                                      

Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 - bezpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w czwartki i piątki - wstęp wolny!