logo.gif (1146 bytes)logo1.gif (1873 bytes)


powrót

 
powrot.gif (804 bytes)

                          

JERZY NOWOSIELSKI

Wystawa przekrojowa prac prof. J. Nowosielskiego - 41 obrazów olejnych z całego życia artysty.
Wernisaż 3 czerwca 2002 roku o godz. 17.00
Wystawa trwa do 28 czerwca 2002 r.

Galeria czynna 10.00-18.00 pon - pt
8 czerwca (sobota) galeria czynna 10.00-18.00

wspomnienia z egiptu 1992.jpg (93131 bytes) abstrakcja 1973 b.jpg (63377 bytes)

 kobieta z miastem w tle 1996.jpg (51645 bytes)

weekend.jpg (96107 bytes)

Wystawa zorganizowana przy współ- pracy galerii Starmach. Sponsorzy wystawy: miasto Chorzów, Fosa, Warta. Sponsorzy wernisażu   restau- racja Bryka - Chorzów, sklep Wina Świata, Agencja Filmowo-Usługowa PROFILM

Jerzy Nowosielski należy bez wątpienia do grona najwybitniejszych malarzy polskich. Jego twórczość nie mieści się w ramach żadnego określonego kierunku czy stylu, stanowi zjawisko unikalne. Ta niezwykła indywidualność mogła się ukształtować tylko w tej części Europy - na styku tradycji bizantyjskiej ikony i zachodnioeuropejskiej awangardy. Rozgrywa się ona na obszarze podstawowych i pierwotnych dla sztuki rozstrzygnięć. Zanurzona w rzeczywistości świeckiej, sięga sfery sacrum. Dzieli niemodne dziś przekonanie o możliwości zmierzania - poprzez płaszczyznę płótna - ku transcendencji. Niesie nadzieję i otuchę płynącą z głębokiego rozumienia i przeżywania chrześcijaństwa.
Malarstwo Nowosielskiego sytuuje się pomiędzy tradycją i nowatorstwem, naturalizmem i abstrakcją, codziennością i metafizyką. Nowosielski to zarówno aktywny uczestnik powojennych batalii o nową sztukę, współzałożyciel jednego z najbardziej znaczących ugrupowań awangardowych - Grupy Krakowskiej, jak i przeniknięty mistyczną aurą prawosławia pokorny rzemieślnik, twórca świętych wizerunków. Swą artystyczną inicjację Nowosielski zawdzięcza z jednej strony wczesnemu poznaniu sztuki nowoczesnej, ekspresjonizmu, postimpresjonizmu, Utrilla, Modiglianiego, z drugiej - ujrzanemu właśnie przez pryzmat dokonań zachodnioeuropejskich awangard dziedzictwu staroruskiej ikony. Na jego edukację artystyczną składają się zarówno okupacyjne studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule i uczestnictwo w formującej się wtedy Grupie Młodych Plastyków, jak też czteromiesięczny okres nowicjatu w Ławrze Świętego Jana Chrzciciela pod Lwowem.
 Nowosielski jest jednym z nielicznych twórców, którzy z równym powodzeniem i maestrią uprawiają równocześnie malarstwo abstrakcyjne i figuratywne. Tym niemniej sztuka krakowskiego artysty stanowi rzadki przykład ogromnej harmonii i jedności wewnętrznej. Chociaż, jak przyznaje sam Nowosielski, odmienność tych dwu sposobów obrazowania, dwu instynktów widzenia była, w początkach jego artystycznych poszukiwań, źródłem konfliktów i niepokojów. Ten artystyczny problem został rozwiązany przez odwołanie do tradycji ikony. To właśnie w ikonie te dwie, jak się okazuje, pozornie tylko sprzeczne tendencje "spotykają się na jednej płaszczyźnie, w jednakowych proporcjach, w jednakowym, jeśli można się tak wyrazić, stężeniu. W ikonie abstrakcja istnieje tak samo jawnie jak iluzja postaci czy obecność mistyfikacji przedmiotu."
 W oparciu o tradycyjną formę ikony - abstrahując jednak od anegdoty i gotowych schematów - wypracował Nowosielski specyficzne ujęcie przedmiotów i przestrzeni, kanon ludzkiej postaci, który zastosował do opisania współczesności. Tym sposobem artysta uzyskał efekt osobliwego nadrealizmu, stworzył opartą o umowne znaki, syntetyczną wizję rzeczywistości metafizycznej. Swoje związki z ikoną Nowosielski tłumaczy stwierdzeniem, iż jest ona uniwersalnym "malarskim sposobem organizowania wizji człowieka, twarzy ludzkiej, ciała ludzkiego w taki sposób, aby jak najwięcej elementów cielesnych rzeczywistości przenieść na wyższe piętra świadomości duchowej człowieka". Malarstwo Nowosielskiego jest zatem wciąż na nowo podejmowaną próbą, by rzeczywistość ziemską, rzeczywistość ubogą i marną, podnieść do najwyższej harmonii, by ją poprzez piękno uświęcić. By infernalnemu chaosowi materialnego świata przywrócić utracony porządek, którego źródło tkwi w boskiej mocy i potędze. Przypisaną przez Nowosielskiego funkcję epifaniczną może pełnić każdy rodzaj malarstwa - martwa natura czy pejzaż, akt czy scena we wnętrzu. Jak mówi artysta: "Najbardziej istotną cechą mojego programu malarskiego jest to, że nie rozdzielam sfer sacrum i profanum".
Hiera-tyczne obrazy Nowosielskiego sytuują się często na pograniczu figuracji i sztuki nieprzedstawiającej, przedmiotowość jednak rzadko w nich zanika. Nie można nie dostrzec, że to właśnie lekcji abstrakcji, Nowosielski zawdzięcza niezwykłą umiejętność redukowania rzeczywistości do podstawowych, oczyszczonych z przypadkowości elementów, co w końcowym efekcie daje tą bezbłędną, kolorystyczną i przestrzenną kompozycję charakterystyczną dla tak wielu płócien mistrza. Mimo, iż artysta z reguły porusza się w obszarze tradycyjnej tematyki malarskiej (martwa natura, pejzaż, portret, akt) jego dzieła nie są konstru-owane arbitralnie; sztuka podlega nieustannej ewolucji w ciągłym dialogu tradycyjnych konwencji malarskich z subiektywną wizją rzeczywistości i współczesną formułą zapisu wizualnego.

 

JERZY NOWOSIELSKI

 Urodzony w Krakowie, w 1923 roku. Malarz, teoretyk, myśliciel, pedagog. W czasie okupacji hitlerowskiej studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule, później, w latach 1945-47 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1945-49 - członek Grupy Młodych Plastyków, a od roku 1957 członek-założyciel Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. Wieloletni pedagog, od 1976 do 1992 - profesor ASP w Krakowie.
Ma na swym koncie ponad 100 wystaw indywidualnych oraz udział w ponad 250 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in.: 1956 - XXVIII Biennale di Venezia; 1959 - V Biennale de Sao Paulo; 1961 - 15 Polish Painters, Museum of Modern Art, Nowy Jork; 1965 - Profile IV, Polnische Kunst Heute, Staedtlische Kunstgalerie, Bochum; 1972 - Atelier 72, The Richard Demarco Gallery, Edynburg; 1974 - Polish Painting Today, The Mall Galleries, Londyn; 1977 - L'esprit romantique dans l'art polonais, Grand Palais, Paryż; 1987 - Polnische Malerei 1945-87, Museum Wiesbaden, Wiesbaden; 1988 - Art at the Edge, Museum of Modern Art, Oxford, 1992 - Pabellon de las Artes EXPO'92, Sevilla).
Jest autorem wielu polichromii znajdujących się w obiektach sakralnych, m.in. w cerkwi Zaśnięcia M. Bożej w Krakowie, kościele parafialnym w Wesołej, kościele oo. Reformatów w Krakowie, kościele Św. Ducha w Nowych Tychach, cerkwi Zaśnięcia M.Bożej w Lourdes oraz w cerkwi w Białym Borze.
Jego prace znajdują się we wszystkich ważniejszych kolekcjach muzealnych sztuki współczesnej w Polsce a także w wielu zbiorach prywatnych m.in. w Japonii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych oraz we Włoszech.
 W roku 1996, wraz ze swoją małżonką powołał do życia Fundację, której celem jest wspieranie szczególnie utalentowanych artystów, m.in. poprzez fundowanie stypendiów oraz ustanowienie corocznej nagrody artystycznej (pierwsza Nagroda Fundacji Nowosielskich została przyznana w maju 1997 r.).    

Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 - wstęp wolny!