logo.gif (1146 bytes)logo1.gif (1873 bytes)


powrót

 
powrot.gif (804 bytes)

                          

"Leszek Żegalski - malarstwo"

Prezydent Miasta Chorzów Miejska Galeria
Sztuki "MM" w Chorzowie
zapraszają na uroczysty wernisaż wystawy twórczości Leszka Żegalskiego, który odbędzie się 7 lipca 2003 r. o godz.17.00  w Miejskiej Galerii Sztuki "MM" w Chorzowie

Wystawa czynna do 28 lipca 2003r

Wystawa zorganizowana przy współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu i Galerii Plakatu z Warszawy

12m.jpg (106610 bytes)13m.jpg (18349 bytes)

MAESTRO ŻEGALSKI

12.09.1959 roku urodzony jako nieświadomy abstrakcjonista. W 1978 roku matura. W latach 1979-1982 krakowska ASP, Wydział Grafiki w Katowicach, -1982-1984 ASP w Krakowie, Wydział Malarstwa. Nauczyciele: J.D. Gracz, J. Matejko, M. Duchamp. Pierw-sze dadaistyczno-realistyczne impulsy - 1983 - Współzałożyciel z J. Szpytem i P. Naliwaj-ko "Tercetu Nadętego". Pierwsza wystawa w Ustroniu - maj 1985. Pierwsze udane ogło-szenie Artystycznego Manifestu - Kraków, "Salon Sztuki" - 1987. Wydanie pierwszego egzemplarza niezależnego czasopisma o sztuce pt. "Bengal" - 1988. Laureat Grand Prix Arsenału"88. Stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Emigracja do RFN - 1991. Członek tzw. "Kunstlersonderbund" w Berlinie - 1998. Zamieszkały w Belgii. Udział w 170 wysta-wach indywidualnych i zbiorowych.

Wystawy indywidualne:

1983 - Muzeum Śląskie, Katowice. ZDK "Kuźnik", Ustroń; 1984 - KMPiK, Siemianowice. Wystawa w kościele św. Jadwigi, Chorzów; 1985 - Gale-ria "AB", Katowice. Galeria "PF", Wrocław. "Salon Sztuki, Kraków. Galeria "Ck", Cieszyn. BWA, Bielsko-Biała; 1986 - F. Neumann Stiftung, Kóningswinter (Niemcy). BWA, Rze-szów. BWA, Wrocław; 1987 - BWA, Białystok; 1988 - "Salon Sztuki", Kraków. Stara Kor-degarda, Warszawa. (1 Manifest). Galeria ".Brama" - Warszawa. Galeria ZPAMiG, Katowi-ce. "Desa", Kraków. BWA, Tychy. Galeria "Pod Pisuarem", Chorzów; 1989 - Wystawa uliczna, ekspozycja obrazów na jeżdżących tramwajach. Katowice. BCI, Bonn (Niemcy). Galeria "L'Art", Lyon (Francja). Galeria ZPAMiG, Katowice. Wystawa w więzieniu, Opole; 1990 - Christusbilder polnischer Dadaisten, Thomas Morus Akademie, Bensberg (Niemcy). "Bi-Pis" Galerie, Kolonia (Niemcy). Wystawa w Ambasadzie PRL, Kolonia (Niemcy). Wystawa w Starym Ratuszu, Euskirchen (Niemcy). BWA, Elbląg. Galeria "Dworcowa", Katowice. Villecoroze, Prowansja (Francja). Art Venture. Kolonia (Niemcy). Happening podczas "Kunstmesse", Kolonia (Niemcy); 1991 - Galerie ."L'Escalier Kurne". Happening na ulicach miasta Euskirchen (Niemcy). Happening przed dworcem w Kolonii (Niemcy); 1992 - Galeria "Exit Art", Kolonia (Niemcy). Heckhof Muzeum, Kolonia (Niemcy). KHG, Wurtzburg (Niemcy); 1993 - Premiere Musik Club, Kolonia (Niemcy). Gate Art, Karlsruhe (Niemcy). Kunst Kabinett, Reichshof (Niemcy); 1995 - KHG, Wuppertal (Niemcy). Galeria "Lonty-Petry", Częstochowa; 1996 - Galeria "Senczek", Saskaton Saask (Kanada); 1997 - Galerie "Irene Sagan", Essen (Niemcy). Ga-lerie ."Exit Art", Kolonia (Niemcy). Teatr Milowitch, Kolonia (Niemcy); 1999 - Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa. BWA, Olsztyn. Galeria "Art"~, Londyn (Anglia). BWA, Opole. Galeria "Exit Art", Kolonia (Niemcy). Galeria "Kierat" - Szczecin. BWA. Zie-lona Góra. TPSP (wystawa połowiczna), Kraków; 2000 - Muzeum Śląskie, Katowice. Ga-leria Miejska, Mikołów. Galeria "Adi", Łódź. Big Apple Galery, Birmingham (Anglia). Galeria Sztuki CFI, Warszawa, Beuningen (Niemcy). Wystawa Poplenerowa, Galerie Kie-fer, Essen (Niemcy). Wystawa Poplenerowa, Mikołów. Ponadczasowi Duda - Żegalski, CFI, Warszawa. Galeria Adi Polanski, Łódź, 2001 - Stadt Galerie Beuningen III Kunstler-snderbundes Ausstelung, Berlin ~Niemcy). La Terrazza, Monachium (Niemcy). Galeria Sztuki, Mikołów. Galeria Sztuki, Częstochowa. Galeria Sztuki T. Faligowska, Ratusz, Wro-cław.
Wystawy zbiorowe: 1984 - Dyplom ASP, Kraków; 1985 - 12 Festiwal Malarstwa Współczesnego, Szczecin. Konkurs im. Jana Spychalskiego, Poznań. "Salon Sztuki", Prze-myśl. "Salon Sztuki", Radóm. Sztuka z Krakowa, Kolonia (Niemcy); 1986 - Salon d,Hi-yer, Paryż (Francja). Konkurs im. Jana Spychalskiego, Poznań. 8 Figuration Critique, Grand Palais, Paryż (Francja). INTERART, Poznań; 1987- 9 Figuration Critique, Grand Palais, Paryż (Francja). 4 Salon de Boujfement, Valcloise (Francja). Dom Kultury Polskiej, Praga (Czechy). "Salon Zimowy", Radom; 1988 - Arsenał 1988, Manez, Moskwa (Ro-sja). 10 Figuration Critique, Grand Palais, Paryż (Francja). Salon Independans, Paryż (Francja). Galaeria ZPAMiG, Katowice. Konkurs im. Jana Spychalskiego, Poznań. Arsenał 1988, Grand Prix. 1989 - Ludwig Muzeum, Kolonia (Niemcy). Red&White, Amsterdam (Holandia). 11 Figuration Gritique, Grand Palais, Paryż (Francja). Krytycy o Nas, Sopot. Red&White, Warszawa; 1990 - The New York Akademie of Art,Jeunes Artistes Polonais. Villecrose (Francja). BIAF 1990, Barcelona (Hiszpania). 12 Figuration Critique, Grand Palais, Paryż (Francja). Galeria "Bi-Pis", Kolonia (Niemcy). Kunstkabinett, Kolonia (Niem-cy); 1991 - Iserlohn Theater, Niemcy. Ars Polona, Dusseldorf (Niemcy). Cleveland Mu-seum, Evarson Museum, Syracuse (USA). Buffalo Museum. Academy of Art, New York (USA). Jeunes Artistes Polonais, Amay-Jehay Musee Comunal, d"Amay (Szwajcaria); 1992 - Kunst im Hafen, Kolonia (Niemcy). Wettbewerb, Kronach (Niemcy); 1993 - Kunstler gegen Gewald, Euskirchen (Niemcy). Realismus Triennaló, Berlin (Niemcy); 1994 -Kunst gege Gewalt, Bad Munsftereifel (Niemcy); 1995 - Ausstellung zum Thema Frem-denhass, Bad Munstereifel (Niemcy). Kunstlersonderbund in Deutschland-Verseige-rung, Berlin (Niemcy). Kunsthaus, Berlin-Kreuzberg (Niemcy). Wystawa poplenerowa, Mikołów; 1996 - Kraft der Bilder, Kunstlersonerbund in Deutschland, Berlin (Niemcy). Kunst gegen Gewalt, Weilerswist (Niemcy); 1997 - Polska Sztuka Współczesna, Parkthe-ater, Iserlohn (Niemcy). Galeria "Exit Art", Kolonia (Niemcy). Wystawa Poplenerowa, Mi-kołów; 1998 - Wystawa Poplenerowa, Beuningen (Holandia); 1999 - Galeria Sztuki Ka-tarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2000 - IX Impresje Mikolowskie, Muzeum Śląskie, Katowice. IX Impresje Mikołowskie, Muzeum w Gliwicach, Gliwice. Ogólnopolska Wy-stawa Poplenerowa "Łagów 99", Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra.
_________________________________________________________

                                                                      

Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 - bezpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w czwartki i piątki - wstęp wolny!