Kazimierz MIKULSKI - malarstwo, rysunek
wystawa z cyklu "WYDARZENIE ROKU"
powrót
powrot.gif (804 bytes)
2 - 30 czerwiec 2009 r.
patronat medialny: SZTUKA.PL,
partnerzy przy organizacji wystawy: TUiR WARTA, FOSA, Filmoteka Narodowa, Telewizja Polska. S.A., SDT Film;
kurator wystawy: Aleksandra Rej
Urodzony w 1918 w Krakowie, zmarł w 1998 również w Krakowie.
Malarz, rysownik, ilustrator, scenograf.
Uchodzi za jednego z najbardziej konsekwentnych przedstawicieli polskiego malarstwa metaforycznego. Jego obrazy nasycone są dużym ładunkiem liryzmu. Był artystą wiernym sztuce przedstawiającej podczas gdy wśród innych członków powojennej Grupy Krakowskiej (II) przeważało upodobanie do abstrakcji.

Od 1938 r. studiował malarstwo w Akademii krakowskiej. W okresie okupacji, kontynuował naukę w działającej oficjalnie Kunstgewerbeschule pod okiem Fryderyka Pautscha. Po wojnie (1945-46) uczył się aktorstwa i reżyserii w Studio Dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie. Tuż po wyzwoleniu należał do Grupy Młodych Plastyków, a w roku 1957 został członkiem reaktywowanej wówczas Grupy Krakowskiej. Wziął udział we wszystkich Wystawach Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948-49, Warszawa 1957 i 1959).
Przez wiele lat współpracował również jako scenograf z krakowskim Teatrem Lalki i Maski Groteska. Występował jako aktor w teatrze Kantora: zarówno w latach okupacji, jak później - w Cricot 2. Uprawiał też poezję, nieco mniej pogodną w wyrazie niż malarstwo, sięgał w niej do języka groteski. Przede wszystkim jednak był ważną i barwną postacią środowiska krakowskiego, gdzie znano go jako "Balzaka".

W malarstwie Mikulski lubił kojarzyć ze sobą rozmaite elementy na zasadzie pokrewieństw podsuwanych przez wyobraźnię, a nie rzeczywistość. Odwoływał się do "logiki" marzenia sennego (m.in. z erotycznymi podtekstami), fantazji, do poetyki baśni bądź bajki, do obrazów zapisanych w pamięci i odtwarzanych z niej w sposób spontaniczny, podyktowany jedynie wolą artystycznej kreacji. Szczególnie chętnie wykorzystywał arsenał ulubionych motywów, do których należą postacie młodych, smukłych, nierzadko nagich, czarujących dziewcząt, ptaki, motyle, stylizowane rośliny - drzewa, trawy lub kwiaty itp. Kompozycje malarskie Mikulskiego robią nierzadko wrażenie rozgrywanych w teatrze scen z udziałem znieruchomiałych postaci-manekinów, otoczonych przez przedmioty pełniące rolę rekwizytów (DREWNIANY PTAK, 1954). Mamy tu do czynienia z rzeczywistością traktowaną umownie, kreowaną dla potrzeb sztuki, malowniczą, zagadkową. Przede wszystkim jednak urzeka w tym malarstwie prostota dekoracyjnych form, które wypełniają zabudowaną kulisowo przestrzeń imaginacyjnych, intymnych "krajobrazów wewnętrznych". Nierzeczywisty charakter przedstawień podkreśla ostry, precyzyjny rysunek i płaskość palmy barwnej (DZIEWCZYNA W HOTELU, 1969). Zwykle ciepła, wyważona kolorystyka obrazów nadaje im liryczny, czasem melancholijny ton, łamiący subtelności erotyczne, podkreślany tytułami (ODLOT OSTATNIEJ LOKOMOTYWY, 1948). Część prac, utrzymanych w konwencji zbliżonej do malarstwa naiwnego, przywodzi na myśl świat bajkowych opowieści przeznaczonych dla dziecięcego adresata (PETRONELA Z SIOSTRZYCZKAMI NA BARDZO DŁUGIM SPACERZE, 1991).

Konsekwencja, z jaką malarz eksploatował raz określoną poetykę swojej twórczości, zapewniła mu odrębne, trwałe miejsce w szerokim gronie polskich twórców uprawiających malarstwo wyrosłe z tradycji surrealizmu (w przypadku Mikulskiego można m.in. mówić o pokrewieństwach ze sztuką Paula Delvaux).

Bibliografię opracowań dotyczących malarstwa Mikulskiego zawiera m.in. katalog wystawy dorobku członków Grupy Krakowskiej, która miała miejsce w warszawskiej Zachęcie w roku 1994.


NAGRODY I ODZNACZENIA:


1950 – nagroda za scenografię do sztuki „Konik Garbusek” P. Jerszowa na festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich w Warszawie (wspólnie z L. Mintycz i J. Skarżyńskim)
1960 – I nagroda za scenografię do sztuki „Męczeństwo Piotra Ohey’a” S. Mrożka na III Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalkowych w Warszawie
1962 – Nagroda Ministra Kultury i Sztuki III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie scenografii
1964 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1965 – Złota Odznaka Miasta Krakowa
1966 – Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego
1967 – II nagroda za scenografię widowiska „Od Krakowa jadę” N. Gołębskiej na III Festiwalu Teatrów Lalkowych w Opolu
1969 – I nagroda za scenografię widowiska „ Od Krakowa jadę” N. Gołębskiej na międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych w Zagrzebiu
1971 – I nagroda za oprawę plastyczną do widowiska „ Janko Muzykant” H. Sienkiewicza na V Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalkowych w Opolu (wspólnie z L. Minticz i J. Skarżyńskim)
1972 – Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury
- I nagroda za oprawę plastyczną widowiska „Niemechaniczny koń” W. Fabera na I Telewizyjnym Festiwalu Teatru Lalek w Warszawie
1973 – wyróżnienie za scenografię widowiska „Janko Muzykant” H. Sienkiewicza na I Biennale Sztuki dla Dzieci w Poznaniu
1975 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży
1977 – II nagroda za scenografię do sztuki „ Poproście Rzepa by się nie czepiał” H. Cyganika i T. Kwinty na III Biennale Sztuki dla Dzieci – Konfrontacje 77 w Poznaniu
- nagroda za maski do sztuki „Bumbarasz” A. Gajdera na Ogólnopolskim Przeglądzie Sztuk Rosyjskich i Radzieckich Teatrów lalkowych w Łodzi
1979 – Nagroda Miasta Krakowa
1980 – Złota Odznaka ZPAP
1984 – Medal 40-lecia PRL


WYSTAWY INDYWIDUALNE:


1960 – malarstwo, Galeria Krzysztofory, Kraków
- malarstwo, BWA, Wrocław
1961 – malarstwo, Klub XIII Muz, Szczecin
1963 – malarstwo, Galeria Zachęta, Warszawa; BWA, Zakopane
1964 – malarstwo, Salon Wystawienniczy BWA, Olsztyn
- malarstwo, Upssala
1968 – malarstwo, Muzeum Architektury, Wrocław
1969 – malarstwo, Galeria Współczesna, Warszawa
1972 – malarstwo, Galeria EM, Wrocław
1975 – malarstwo, Salon Sztuki Współczesnej, Łódź
1977/78 – lalki i maski, Galeria Kramy Dominikańskie, Kraków
1978 – malarstwo, Galeria Arkady, Kraków
1979 – malarstwo, Galeria Interpress, Warszawa
1981 – malarstwo, Instytut Polski, Sztokholm
- malarstwo, BWA, Koszalin, Zielona Góra
1983 – malarstwo, BWA, Zamość, Nowy Sącz, Tarnów
1985 – malarstwo, Galeria Krzysztofory, Kraków
1986 – malarstwo, Galeria Foksal
1987 – malarstwo, BWA, Poznań
- rysunki, Krakowska Kuźnica, Kraków
- malarstwo, grafika, collage, BWA, Łódź
- malarstwo, BWA, Poznań
1989 – Mrożek w „ Grotesce”, Muzeum Historii Teatru, Kraków
1991 – obrazy, Starmach Gallery, Kraków
- malarstwo, Uniwersytecka Galeria Sztuki Współczesnej, Uniwersytet Śląski, Cieszyn
1993 – malarstwo, Galeria Piano Nobile, Kraków
1995 – wiersze, rysunki, Galeria Artemis, Kraków
1996 – malarstwo, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa
1997 – „Nowe Obrazy”, Galeria Artemis, Kraków
1997 – malarstwo, Starmach Gallery, Kraków
1998 – malarstwo, Galeria Krzysztofory, Kraków
- malarstwo, Galeria Piano Nobile, Kraków
- Liryka i groteska Kazimierza Mikulskiego, Galeria Artemis, raków
1999 – malarstwo, Galeria Desa Unicum, Willa Struvego, Warszawa


WYSTAWY ZBIOROWE:


1943 – Wystawa Grupy Młodych Plastyków, Kraków
1945 – I Wystawa plastyki, Zakopane
- Wystawa grupy Młodych Plastyków, Związek Literatów Polskich, Kraków
1946 – Wystawa Grupy Młodych Plastyków, Pałac Sztuki, Kraków
1948 – Wystawa współczesnego malarstwa polskiego, Nowy York, Chicago
- Wystawa młodych malarzy polskich, Karlowe Vary, Budziejowce, Praga
1948/1949 – I Ogólnopolska wystawa sztuki nowoczesnej, Pałac Sztuki, Kraków
1955 – Ogólnopolska wystawa młodej plastyki „Przeciwko wojnie, przeciw faszyzmowi”, Warszawa
- Wystawa Grupy Dziewięciu Plastyków, Kraków
- Malarstwo polskie, Roter Reiter, Monachium
1957 – II Ogólnopolska wystawa sztuki nowoczesnej, Warszawa
- Międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej, New Delhi
- Moderna Polijska Umetnost, Belgrad, Zagrzeb, Skopje, Ljubljana
- X Festiwal Sztuk Plastycznych, BWA, Sopot
- Wystawa sztuki polskiej zorganizowana z okazji Dni Kultury Polskiej, Galeria Georgie Giroux, Bruksela
1958 – Wystawa malarstwa Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
- „Symbolizm i surrealizm” – wystawa obrazów, Kraków
- Wystawa malarstwa Grupy Krakowskiej, BWA, Poznań
1959 – II Salon Marcowy, Galeria BWA, Zakopane
- Współczesne malarstwo polskie, Sala Napoleonica, Wenecja
- III Wystawa sztuki nowoczesnej, Galeria Zachęta, Warszawa
- Wystawa 6 artystów Grupy Krakowskiej, Toruń, Szczecin
- Polska – 50 lat malarstwa, Musee d’Art et Historie, Genewa
1960 – Wystawa Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
1961 – Wystawa jubileuszowa okręgu krakowskiego ZPAP, Pałac Sztuki, Kraków
- Wystawa metaforyków, Galeria Krzysztofory, Kraków
- Wystawa polskiego malarstwa, Galeria Charpentier, Paryż
- Polskie Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL – wystawa malarstwa, Muzeum Narodowe, Warszawa
1962 – III Wystawa Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
1962 – Wystawa wiosenna okręgu krakowskiego ZPAP, Pałac Sztuki, Kraków; Sale wystawowe ZPAP, Tarnów; BWA, Opole; Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź; BWA, Lublin; Zamek, Olsztyn
- Metafory – wystawa malarstwa, rzeźby, grafiki, Pawilony Wystawowe, Sopot
- Polskie Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL – wystawa scenografii, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa
- Międzynarodowa wystawa plastyki „Intergoup 62”, Essen
- The First American Exhibition of Polish Paintings by the Cracow Group, Sculptures and Tapesteries by Polish Artist, Detroit
- Wystawa współczesnego malarstwa polskiego, Muzeum Miejski, Amsterdam
1963 – Polnische Malerei, Stuttgart
- Wystawa obrazująca rozwój polskiego lalkarstwa, Bethnol Greek Museum, Londyn; Mason des Arts, Bruksela
- IV Wystawa Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
- Wystawa malarstwa i rzeźby artystów krakowskich, Dom Plastyka, Kraków
1964 – Wystawa obrazów i rzeźb zakupionych przez Wydział Kultury PRN Miasta Krakowa w 1963 r., Sale PRN, Kraków; BWA, Nowy Sącz; Dom Kultury Zakładów Chemicznych, Oświęcim
- Wystawa współczesnego malarstwa krakowskiego, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Bratysława
- Wystawa propozycji zilustrowania „Pana Tadeusza”, Muzeum Literatury, Warszawa
- V Wystawa Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
- Wystawa prac 8 malarzy polskich, Dominiom Art. Galleries, Sydney
- Profile IV, Stadtishe Kunstgalerie, Bochum
- Wystawa polskiej sztuk współczesnej, Kulturhaus, Kassel
1965 – Wystawa obrazów, rzeźb i grafik zakupionych przez Wydział Kultury PRN Miasta Krakowa w 1964 r., Salon ZPAP, Kraków
- The 1st World’s Non-Abstract Paintings Exhibition, Gallery Kinokunya, Tokio; Kyoto
- Polnische Kunst 1965. Gemälde, Plastik, Graphik, Plakate, Kolonia
- Wystawa 17 malarzy polskich, D’Art Galleries, Nowy York
- Międzynarodowa wystawa scenografii, Kunsthale, Baden Baden
- Wystawa prac współczesnych malarzy polskich, Kraków
- Międzynarodowa wystawa surrealizmu i sztuki fantastycznej w ramach VIII Biennale Sztuki, Sao Paulo
- Wystawa zbiorów Muzeum Pomorza Zachodniego depozytów Galerii Sztuki Współczesnej, BWA, Szczecin
- 20 lat PRL w twórczości plastycznej, Galeria Zachęta, Warszawa
- VI Wystawa Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
- Spotkania Krakowskie, Pałac Sztuki, Kraków
- Porównania, BWA, Sopot
- Jesienne konfrontacje. XI Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, BWA, Rzeszów
- Wizerunek – widzenie – wyobraźnia, Galeria Współczesna, Teatr Wielki, Warszawa
- Wystawa Grupy Krakowskiej, Uniwersytet Śląski, Wrocław
1965/66 – Wystawa polskiego malarstwa współczesnego Muzeum im. A. Puszkina, Moskwa; Sala Dalles, Bukareszt, Neue Galerie, Berlin; Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego, Sofia
- Arte Actual de Polonia, Centro di Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires; Salon de Ballas Artes, Montevideo; Museo de Arte Moderno Bosque de Chapultepec, Meksyk; Les Galerias Gerardo Suarez, Guadelajara; Museo Michoacano Morelia; Palacio de Bellas Artes, Hawana
1966 – IV wystawa malarstwa i rzeźby krakowskiego okręgu ZPAP, Kraków
- Wystawa 100 malarzy polskich, Sveagalleriet, Sztokholm
- Wystawa lalek i scenografii, Teatr Lalki i Aktora Groteska, Kraków
- Moderne polnische Kunst, Lubeka
- VII Wystawa Grupy Krakowskiej Galeria Krzysztofory, Kraków
1967 – VIII Wystawa Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
- Wystawa grafiki użytkowej krakowskiego okręgu ZPAP, Kraków
- Wystawa współczesnego malarstwa polskiego D’Art Gallery, Filadelfia
- Wystawa malarstwa i scenografii K. Mikulskiego i J. Jeleńskiego, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Praga
- Porównania 2, wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby, BWA, Sopot
- Wystawa prac Grupy Krakowskiej, Salon BWA, Wrocław
- Wystawa Współczesnego malarstwa polskiego, Muzeum Sztuki Współczesnej, Belgrad, Zagrzeb, Ljubljana
1968 – Wystawa objazdowa prac współczesnych malarzy polskich, Muzeum Okręgowe, Gorzów Wielkopolski; Pracowniczy Dom Kultury, Słubice; Klub „Ruch”, Będów; BWA, Słubice
- IX Wystawa Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
- Współczesne malarstwo polskie, Galerie Corbina, Mediolan
- Wystawa współczesnego malarstwa polskiego 1917-1967, Kunsthalle, Kilonia
- Wystawa malarstwa polskiego, Sztokholm
1969 – Wystawa Grupy Krakowskiej, galeria Krzysztofory, Kraków
- Wystawa jubileuszowa 150-lecia ASP w Krakowie, Pawilon Wystawowy, Kraków
- Porównania 3, ogólnopolska wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki, BWA, Sopot
- 19a Biennale Internazionale d’Arte Premio del Fiorino 69, Palazzo Strozzi, Florencja
- 3 Biennale der Ostseelander, Kunsthalle, Rostok
- Wystawa współczesnego malarstwa polskiego, Sztokholm
- Spotkania krakowskie, Pałac Sztuki, Kraków
1970 – 1000 years of Art in Poland, Royal Academy of Arts, Londyn; City Museum, Lancaster
- Wystawa malarstwa i grafiki współczesnej, Dusseldorf
- X Międzynarodowe Biennale Sztuki, Sao Paulo
- Moderne polnische Malerei und Graphik 1959-69, Neue Nationalgalerie, Berlin
- Wystawa polskiego malarstwa, Stads Kulturnamnd, Umea
- Wystawa prac 5 surrealistów polskich, Charlottenborg, Kopenhaga
- Malarstwo w Polsce Ludowej, Muzeum Narodowe, Warszaw
1971 – Wystawa malarstwa i grafiki 52 artystów, Sparkasse, Hagę
- Wystawa scenografii teatralnej „Teatr polski”, Wiktoria and Albert Museum, Londyn
- Wystawa 10 malarzy polskich, Galeria Laurens, Paryż
- Polish contemporary painting, Cepelia Gallery, Nowy York
- XI Wystawa Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
- Porównania 4, XXIV Festiwal Sztuk Plastycznych, BWA, Sopot
- 19 polish painters, wystawa objazdowa, Anglia
1972 – Międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej „Człowiek i jego świat”, Montreal
- II Ogólnopolska wystawa malarstwa i grafiki, BWA, Tarnów
- Wystawa polskiej sztuki współczesnej, Galleri Ostergard Landskrona
- Wystawa polskiej sztuki współczesnej „ Atelier 72”, Galeria Richard Demarco, Edynburg
1973 – Wystawa grafiki z okazji jubileuszu 20-;ecia Wydawnictwa Literackiego, Galeria Pryzmat, Kraków
- XII Wystawa Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
- Wystawa Grupy Krakowskiej oraz dokumenty działalności Galerii Krzysztofory, BWA, Wrocław
- Wrocław Triennale malarstwa i grafiki „Nasz czas – metafora- tendencje”, Ośrodek Propagandy Sztuki, Salon Sztuki Współczesnej, Dom Technika, Łódź
- Porównania 5, Festiwal Sztuk Plastycznych, BWA, Sopot
- Polsk Konst, Skandinaviska Ensklida Banken, Malmo
- Polskie malarstwo fantastyczne, Galeria Ressman, Monachium
1974 – Wystawa malarstwa metaforycznego, Volouve Shop Center, Bruksela
- Teatry i ich scenografie, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
- Wystawa sztuki polskiej, War Memorial, Baltimore
- Wystawa prac ilustrujących książkę Andrzeja Banacha „Erotyzm po polsku”, Kraków
- Polish Painting Today, The Mall Galleries, Londyn; Dingles Departement Store, Truro; Middlesbrough Art Gallery, Middlesbrough; Billingham Arts Centre, Billingham; Hastings Art Gallery, Hasting; The Museum and Art Gallery, Mansfields; The Crescent, Scarborough
- Krakowskie malarstwo i rzeźba w XXX-leciu PRL, Pałac Sztuki, Kraków
1975 – XIII wystawa Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
- Surreale Tendenzen In der modernę polnishen Kunst, Instytut Polski, Wiedeń
1976 – II Triennale malarstwa i grafiki „Nasz czas – metafora – tendencje”, Ośrodek Propagandy Sztuki, Galeria Sztuki BWA, Łódź; Galeria Zachęta, Warszawa
- Fantastyka i metafora, III Kongres Europejski Scence Fiction, Poznań
- Metafora 76, Muzeum Okręgowe, Brama Krakowska, Lublin
- VII Międzynarodowe Targi Sztuki, Art 76, Bazylea
1977 – XIV Wystawa Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
- Wystawa współczesnego malarstwa polskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Bagdad
1978 – Awangarda polska 1910-1978. Wystawa prac krakowskich plastyków – członków zespołu teatralnego Cricot 2, Pałac Wystaw, Rzym
- Współczesne malarstwo na misach ceramicznych – kolekcja Jana Styczyńskiego, Galeria Kordegarda, Warszawa
1979 – Erotyka, Dom Artysty Plastyka, Warszawa
- VIII Ogólnopolska wystawa malarstwa i rzeźby „Spotkania Krakowskie 79”. Kolor – forma – metafora, BWA, Kraków
- W kręgu metafory, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Lipsk, Berlin; Instytut Polski, Sztokholm, Wiedeń, Londyn
- III Triennale malarstwa i grafiki „Nasz czas – metafora – tendencje”, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź
1980 – Unsere Zenit, Metapher, Tendenzen, Malerei und Graphik der VR Polen, Galerie „Zum roten Ochsen“, Erfurt
1981 – Malarstwo polskie 1944-1979 ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Galeria Zachęta, Warszawa
- Kolekcja Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
1983 – Krakowski Bazar Sztuki, Kunsthalle, Norymberga
1984 – Tendencje metaforyczne w polskim malarstwie współczesnym, BWA, Leszno
- Wystawa lalek i masek, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź
- Le Fantastique et la Metaphore, Instytut Polski, Paryż
- 10 Biennale der Malerei, Plastik, Graphik, Roztok
- Współczesne malarstwo polskie, Stambuł
- Grupa Krakowska 1932-37, 1957-84, Pecsi Galeria, Szechenyi (Węgry)
- Sztuka Polska w 40-leciu PRL, Maneż, Moskwa
1985 – 63 Kunstler aus Krakau, Bilder, Plastiken, Zeichnungen, Grafiken, Staatstheater, Darmstadt
- Wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki w 40-leciu PRL, BWA, Kraków
- II Międzynarodowe Targi Sztuki Krajów Socjalistycznych „Interart ‘85”, Pawilony Targowe, Poznań
1986 – Tendencje metaforyczne we współczesnym malarstwie, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Bratysława
- Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata „Życie ludzkie – los ziemi” – wystawa malarstwa grafiki i rzeźby, Galeria Zachęta, Warszawa
- The Fantastic and the Metaphor, Instytut Polski, Sztokholm
- Die Welt der Imagration. Malerei Austellung, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Berlin 1986
- III Międzynarodowe Targi Sztuki Krajów Socjalistycznych „Interart 86”, Pawilony Targowe, Poznań
1987 – XVIII Wystawa Grupy Krakowskiej, Galeria Krzysztofory, Kraków
1991 – Kolekcja sztuki XX wieku, Muzeum Sztuki, Łódź
1993 – Artyści z Krakowa, Galeria Zachęta, Warszawa
1995 – Groteska – Teatr Lalki i Aktora 1945-95, Kraków
1996 – Surrealiści Polscy, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; Centrum Sztuki – Galeria El, Elbląg
- Odwilż – sztuka ok.. 1956 r., Muzeum Narodowe, Poznań
1997 – Pokolenia, Galeria Zachęta, Warszawa
- W kręgu Grupy Krakowskiej – artyści teatru Tadeusza Kantora, Galeria Krzysztofory, Kraków
1998 – Bliźniemu swemu, Szajna Gallery, Rzeszów
- I Wystawa sztuki nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później, Starmach Gallery, Kraków


REALIZACJE W TEATRZE GROTESKA:


1949 – „Kozia opera” aut. J. Grafowskiego, reżysera K. Mikulski, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
- „Cyrk Tarabumba” aut. G. Miklaszewski, Wł. Jarema, reż. Wł. Jarema, scenografia, lalki, kostiumy K. Mikulski i J. Skarżyński, A. Stopka, J. Szamański
1950 – „Konik Garbusek” aut. P. Jerszow, reż. Z. i Wł. Jaremowie, scenografia, lalki, kostiumy K. Mikulski i J. Skarżyński
1951 – „Nowe szaty króla” aut. J. Ch. Andersena, reż. K. Mikulski i Wł. Jarema, scenografia, kostiumy, maski K. Mikulski i J. Skarżyński
- „Nowe szaty króla” aut. J. Ch. Andersena, Z. Jaremowa, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
- „Baśń o pięciu braciach” aut. S. Obrazcow, S. Przeobrażeński, reż. Wł. Jarema, scenografia, lalki, kostiumy K. Mikulski i J. Skarżyński
1952 – „Szewc Dratewka” aut. M. Kownacka, reż. L. Serafinowicz, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
- „Igraszki z diabłem” aut. J. Drda, reż. Wł. Jarema, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
- „Złocisty baranek” aut. K. Szneiderowa, reż. S. Stojakowski, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
1953 – „Cyrk Tarabumba” aut. G. Miklaszewski, Wł. Jarema, reż. Wł. Jarema, scenografia K. Mikulski i J. Skarżyński, A. Stopka, J. Szamański, lalki K. Mikulski i Z. Jaremowa, L. Minticz, J. Skarżyński
- „Smok w Niezwarowie” aut. B. Svatoń, reż. L. Śmigielski, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
- „Konik Garbusek” aut. P. Jerszow, reż. Wł. Jarema, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
- „Antena w karczmie Rzym” aut. J. Morawska, reż. L. Serafinowicz, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
1954 – „Latarnia” aut. A. Jirasek, reż. Wł. Jarema, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
- „Składanka – malowanka” aut. G. Miklaszewski, J. Zaborowski, reż. Wł. Jarema, lalki K. Mikulski i j. Skarżyński
- „Tajemnica Czarnego Jeziora” aut. K. Borysowa, reż. L. Serafinowicz, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
1955 – „Awantura w Pacykowie” aut. L. Spacil, J. Pehr, reż. J. Wolski, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
- „Szczęśliwy osioł” aut. Sz. Tałaj, reż. J. Wolski, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
- „ Gdyby Adam był Polakiem”, „Noc cudów” aut. K. I. Gałczyński, reż. Z. i Wł. Jaremowie, dekoracje i maski K. Mikulski i J. Skarżyński
1956 – „Srebrnorogi jeleń” aut. M. Kann, reż. Wł. Jarema, scenografia, lalki K. Mikulski
- „Orfeusz w piekle” aut. K. I. Gałczyński, reż. Z. Jaremowa, scenografia, lalki K. Mikulski
- „Cyrk Tarabumba” aut. G. Miklaszewski, Wł. Jarema, reż. Wł. Jarema, scenografia K. Mikulski i J. Skarżyński, A. Stopka, J. Szamański, lalki K. Mikulski i Z. Jaremowa, L. Minticz, J. Skarżyński
1957 – „Miś Michałem” aut. ST. Iłowski, reż. J. Wolski, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
- „Złoty kluczyk” wg A. Tołstoja, reż. Wł. Jarema, scenografia, lalki, kostiumy, maski K. Mikulski
1958 – „Szewc Dratewka” aut. M. Kownacka, reż. Zbiorowa studentów PWST, scenografia K. Mikulski i. Skarżyński
- „Ptasie mleko” aut. E. Tudorowska, reż. L. Smigielski, scenografia, lalki K. Mikulski
- „Opera za trzy grosze” aut. B. Brecht, reż. Z. Jaremowa, scenografia, lalki, kostiumy K. Mikulski
- „Guignol w tarapatach” aut. K. Moszczyński, reż. Wł. Jarema, lalki K. Mikulski
1959 – „ Przyjaciel wesołego diabła” aut. K. Mikuszyński, reż. A. Tomschey, scenografia, lalki K. Mikulski
- „ Męczeństwo Piotra Ohey’a” aut. S. Mrożek, reż. Z. Jaremowa, scenografia, maski, kostiumy K. Mikulski
1960 – „Byczek Fernando” aut. M. Leaf, reż. Wł. Jarema, scenografia, lalki K. Mikulski
1961 – „Kartoteka” aut. T. Różewicza, reż. K. Mikulski i Z. Jaremowa, scenografia, maski, kostiumy K. Mikulski
- „Buty pani czarownicy” aut. L. L. Legutowie, reż. Z. Jaremowa, scenografia, lalki K. Mikulski
- „ Mikulski ty zostaniesz Indianinem” aut. W. Woroszylski, reż. Wł. Jarema, lalki K. Mikulski
- „Tomcio Paluszek” aut. J. Zaborowski, reż. S. Rychlicki, scenografia, lalki K. Mikulski
1962 – „Czarodziejski bęben” aut. J. Wolski, reż. L. Tołstoj, reż. F. Puget, scenografia, lalki K. Mikulski
- „Nowa ziemia” aut. J. Wolski, reż. J. Wolski, lalki K. Mikulski
- „Opera za trzy grosze” aut. B. Brecht, reż. Z. Jaremowa, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
1963 – „Tarantowa” aut. St. Lem, reż. Z. Jaremowa, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
1964 – „Przygody łasucha” aut. J. Tersanszky, reż. S. Rychlicki, scenografia, lalki K. Mikulski
- „Czarowna noc” aut. S. Mrożek, reż. Z. Jaremowa, scenografia, lalki K. Mikulski
- „Gdyby Adam był Polakiem” aut. K. I. Gałczyński, reż. Z. Jaremowa, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
- „Która godzina” aut. Z. Wojciechowski, reż. Z. Jaremowa, scenografia, maski, kostiumy K. Mikulski
- „Gęgorek” aut. N. Gernet, T. Gurewicz, reż. Z. Jaremowa, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski i Z. Jaremowa
1965 – „ Ubu król” aut. A. Jarry, reż. Z. Jaremowa, scenografia, maski, kostiumy K. Mikulski
- „Bajka o dobrym smoku” aut. L. Dvorsky, reż. A. Tomschey, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
- „Igraszki z diabłem” aut. J. Drda, reż. Wł. Jarema, scenografia, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
1966 – „Od Krakowa jadę”, „Pod zielonym jaworem”, „Umarł Maciek umarł” wg O. Kolberga i J. Zaborowskiego, reż. Z. Jaremowa, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
1967 – „Pietrek Niebieski” wg L. Hima, reż. A. Tomschey, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
- „Ferdynand Wspaniały” aut. L. J. Kern, reż. S. Rychlicki, scenografia, maski, kostiumy K. Mikulski
1968 – „W górę rzeki” aut. J. Wolski, reż. J. Wolski, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
- „ Bajki pana Bajarza” aut. J. Strefa, reż. F. Puget, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
1969 – „Nowy don Kiszot czyli 100 szaleństw” aut. A. Fredro, reż. Z. Więcławówna, scenografia, maski, kostiumy K. Mikulski
- „Sindbad Żeglarz” aut. B. Leśmiana, reż. A. Tomschey, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
- „Przygoda na plaży” aut. L. J. Kern, reż. T. Walczak, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
- „Janko Muzykant” aut. H. Sienkiewicza, reż. Z. Jaremowa, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski, L. Minticz, J. Skarżyński
1970 – „Baśń o dwóch nieustraszonych rycerzach” aut. J. Ośnica, reż. J. Wolski, scenografia, lalki K. Mikulski
- „Tajemnicza szuflada” aut. J. Wolski, reż. A. Rausz, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
1971 – „Niemechaniczny koń”, reż. T. Walczak, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
- „Jaś czy Małgosia” aut. J. Łęczycka, reż. A. Wolska, scenografia, lalki K. Mikulski
- „Karampuk” aut. L. J. Kern, reż. Z. Mikulska, scenografia, maski, kostiumy K. Mikulski
- „ Jak to wilków cała zgraja chciała porwać Mikołaja” aut. Z. Leśnicki, reż. T. Walczak, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
1972 – „Hazard”, „Zwierzęta hrabiego Cagliostro” aut. A. Bursa, reż. Z. Jaremowa, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
- „Maski mistrza Fantastki” aut. Z. Nawrocka, reż. K. Harnaś, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
- „Mikołaj u Bolka i Lolka” aut. Z. Leśnicki, reż. T. Walczak, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
1973 – „Baśń o pięciu braciach” aut. S. Obrazcow, S. Przeobrażeński, reż. T. Walczak, lalki K. Mikulski i J. Skarżyński
- „Gdzie jest Piotrkowski” aut. W. Chotomska, reż. F. Puget, scenografia, maski, kostiumy K. Mikulski
- „Co dostaniesz od Mikołaja” aut. G. Wagant, reż. T. Walczak, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
1974 – „Dzielny ołowiany żołnierzyk” wg J.Ch. Andersena, reż. A. Wolska, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
- „Ptak-nie-ptak” wg J.Ch. Andersena, reż. K. Barnaś, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
- „Wygnańcy Ewy”, „Salome”, „Judyta i Holofernes” aut. J. Sztaudynger, reż. Z. Jaremowa, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
- „Tajemnicza szuflada” aut. J. Wolski, reż. A. Rausz, scenografia, maski, kostiumy, lali K. Mikulski
- „Przyszliśmy tu po kolędzie” aut. Z. Mikulska, reż. Z. Mikulska, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
1976 – „Poproście Rzepa by się nie czepiał” aut. H. Cyganik, T. Kwinta, reż. T. Kwinta, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
1977 – „Bumbarasz” aut. A. Gajdar, reż. F. Leniewicz, maski K. Mikulski
- „był sobie król” aut. A. Stalony-Dobrzański, reż. A. Stalony-Dobrzański, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
- „O małym cyrku i wielkiej przyjaźni” aut. E. Zechenter-Spławińska, reż. W. Jesionka, maski K. Mikulski
- „ Hej na smoka”, Wł. Jarema, J. Wolski, reż. J. Wolski, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
1978 – „O czym szumią wierzby” aut. K. Grahame, reż. Z. Mikulska, scenografia, maski, kostiumy K. Mikulski
1979 – „Dom na granicy” aut. S. Mrożek, reż. Z. Jaremowa, scenografia, maski, kostiumy K. Mikulski
- „Kopciuszek” aut. E. Szwarc, reż. T. Walczak, scenografia, maski, kostiumy K. Mikulski
- „Tajemnicza szuflada” aut. J. Wolski, reż. A Rausz, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
1981 – „Czerwone pantofelki” aut. J. Ch. Andersen, reż. T. Walczak, scenografia, maski, kostiumy K. Mikulski
1985 – „Wygnańcy Ewy”, „Salome”, „Judyta i Holofernes” aut. J. Sztaudynger, reż. Z. Jaremowa, scenografia, maski, kostiumy, lalki K. Mikulski
- „Cyrk Bumstara” aut. D. Terakowska, reż. F. Leniewicz, maski K. Mikulski


REALIZACJE W INNYCH TEATRACH:


1955 – Teatr im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, „Doktór Lubelski”, aut. F. Zabłocki, reżyseria K. Mikulski
1956 - Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, „Komedia omyłek”, aut. W. Szekspir, reżyseria, inscenizacja i scenografia K. Mikulski
- Teatr Cricot 2 w Krakowie, „Studia, czyli głębia myśli” aut. K. Mikulski, reż. K. Mikulski, kostiumy K. Mikulski
- Teatr Cricot 2 w Krakowie, „Cyrk” aut. K. Mikulski, reż. T. Kantor
1960 – Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, „Kupiec” aut. T. M. Plaut, reż. M. Daszewski, scenografia, dekoracje, kostiumy, maski K. Mikulski
1961 – Teatr Wybrzeże. Teatr Kameralny w Sopocie, „Hiszpanie w Danii” aut. P. Marimee, reżyseria i scenografia K. Mikulski
1963 – Teatr Klasyczny w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, „Tymon Ateńczyk” aut. W. Szekspir, reż. T. Bryski, scenografia K. Mikulski
- Opera Warszawska, „Rozkwit i upadek Miasta Mahagonny” aut. K. Will, reż. A. Hanuszkiewicz, scenografia K. Mikulski
Galeria otwarta pon.-pt. 10.00-18.00 oraz w sob. 10.00-14.00
8482