Marek MIELCZAREK "Dynamika przestrzeni"
powrót
powrot.gif (804 bytes)
6 - 27 luty 2012 r.
wernisaż 6 lutego o godz. 17.00
Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na Wydziale Wychowania Artystycznego. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1987 r. w Pracowni rzeĽby prof. Tadeusza Wencla.
W latach 1988-1989 odbył staż artystyczny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni RzeĽby prof. Tadeusza Słoniny. W 1997r.w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uzyskał kwalifikacje pierwszego stopnia w dyscyplinie: rzeĽba.
Od 1987 r. pracuje w Zakładzie RzeĽby Instytutu Plastyki byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej obecnie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Uprawia rzeĽbę, instalacje, environments i performances. Zorganizował 21 wystaw indywidualnych w kraju. Brał udział w 80 wystawach zbiorowych, w tym 71 wystaw krajowych i 9 zagranicznych.
Ważniejsze nagrody: nagrody równorzędne "Praca Roku 93" i "Praca Roku 98"(Katowice: 1994, 1999), br±zowy medal X Biennale Małych Form RzĽbiarskich( Poznań 1995 ).
Galeria otwarta pon.-pt. 10.00-18.00 oraz w sob. 10.00-14.00
8473