Anna STAWIARSKA - "30 i 3 po 3"- wystawa jubileuszowa 30-lecia pracy twórczej
powrót
powrot.gif (804 bytes)
4 - 25 listopad 2013 r.
wernisaż 4 listopada 2013r. o godzinie 17.00
Urodziła się w Bolesławcu. W Latach 1975-1980 odbywała studia na Wydziale Ceramiki i Szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu, gdzie zrealizowała dyplom z zakresu ceramiki unikatowej w Pracowni prof. Ireny Lipskiej – Zworskiej.
W 1987 zaczęła pracować w Instytucie Wychowania Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie im. Jana Długosza) w Częstochowie, gdzie prowadzi pracownię rzeĽby w technice ceramicznej W 1993 r. zrealizowała na macierzystym wydziale wrocławskiej PWSSP przewód kwalifikacyjny I st. w dyscyplinie: Małe Formy RzeĽbiarskie.
Współpracuje z Zakładem Arteterapii Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach w zakresie programów i projektów arteterapeutycznych, a także jest współtwórczyni± i długoletnim nauczycielem utworzonej w 2003 r. w Katowicach Szkoły Przysposobienia Zawodowego o profilu ceramicznym dla młodzieży niepełnosprawnej. Współzałożyciel i długoletni wiceprezes (od 1995 r.) Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Twórczo¶ci Osób Niepełnosprawnych „Unikat „ w Katowicach.
Członek założyciel (1998 rok) i długoletni wiceprezes Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków.
Sekretarz Rady Programowej Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie od 2000 roku
Uczestniczka sympozjów i autorka publikacji z zakresu arteterapii, a także wychowania „Przez sztukę” oraz „dla sztuki”
Nagrody i odznaczenia
2007 – Nagroda Prezydenta Miasta Chorzowa w dziedzinie kultury
2010 – Srebrny Krzyż Zasługi
Uprawia rzeĽbę ceramiczn± i ceramikę unikatow±.
Prace prezentowała na ponad 20 wystawach indywidualnych oraz licznych ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granic±.
Galeria otwarta pon.-pt. 10.00-18.00 oraz w sob. 10.00-14.00
4535