Zbylut Grzywacz. Rysownik
powrót
powrot.gif (804 bytes)
6 - 27 czerwiec 2016 r.
wernisaż:
poniedziałek 6 czerwca 201 6 r. godz. 17.00
wystawa zorganizowana we współpracy z bongalerie.pl.

Zbylut Grzywacz ( 1939 - 2004) wybitny polski artysta-malarz, grafik, rysownik, rzeźbiarz, fotograf i pisarz.
Pedagog, działacz społeczny, znawca i kolekcjoner kamieni, popularyzator sztuki i nauki.
Wieloletni nauczyciel akademicki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych od 1992 profesor zwyczajny.
Miał blisko pięćdziesiąt wystaw indywidualnych oraz dwadzieścia
z grupą Wprost (1966-19886). Uczestniczył w blisko dwustu krajowych i zagranicznych ekspozycjach zbiorowych.
Jego obrazy, a także rzeźby, rysunki i grafiki znajdują się m.in.
w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu, a także w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

Nagrody za twórczość:
1967 Nagroda Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida dla grupy Wprost
1972 nagroda na wystawie Kronika rzeczywistości w Galerii „Pryzmat” w Krakowie
1973 I nagroda za najlepszą wystawę indywidualną roku w Galerii „Arkady” w Krakowie
1977 i 1979 I nagroda w konkursie malarskim Kraków
1978 Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki na ogólnopolskiej wystawie Sztuka faktu w Bydgoszczy; Dyplom i Medal na wystawie Wizerunek człowieka współczesnego w Sopocie
1981 Nagroda i Medal na wystawie Polska. Krajobraz, ludzie, idee
1983 Nagroda Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarność” za cykl obrazów Rekolekcje wiśnickie
1984 Nagroda Muzeum Archidiecezji Warszawskiej dla grupy Wprost
Galeria otwarta pon.-pt. 10.00-18.00 oraz w sob. 10.00-14.00
8635