Zofia GRZEGANEK-SZCZEPANIEC, wystawa jubileuszowa 50-lecia pracy twórczej
powrót
powrot.gif (804 bytes)
2 - 30 listopad 2020 r.
Wernisaż 2.11.2020 g. 17.00
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Studia i dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom: Pracownia Plakatu – prof. Tadeusz Grabowski, Pracowania Grafiki – prof. Aleksander Rak, prof. Andrzej Pietsch.
Jest Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Paryskiej Aka-demii Artystów Europy Centralnej, współzałożycielem i członkiem Stowa-rzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków. Uprawia malarstwo i projektowanie grafiki użytkowej. W latach 1973–1990 współpracowała z Wydawnictwem „Śląsk” w Katowicach projektując grafikę książkową: okładki, obwoluty, ilustracje oraz z „Reklamą” w Katowicach projektując plakaty, opakowania, etykiety, loga itp. Dla różnych firm z terenu całego kraju projektowała (często przez wiele lat) etykiety, opakowania i formy reklamowe, w tym najdłużej (bo 22 lata) dla Sertop-Tychy.
Brała udział w około 160-ciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
Galeria otwarta pon.-pt. 10.00-18.00 oraz w sob. 10.00-14.00
8540