Jan DUBIEL
malarstwo
powrót
powrot.gif (804 bytes)
9 - 30 lipiec 2007 r.
wernisaz 9 lipca godz. 17.00
Jan Dubiel

Urodził się w Katowicach w 1945 roku, studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Tadeusza Grabowskiego w 1970 roku, /aneks z grafiki artystycznej w pracowni prof. Andrzeja Pietscha/.
Od 1970 roku pracownik naukowy macierzystej uczelni, od 1999 - profesor zwyczajny. Kieruje Pracownią Malarstwa i Rysunku na kierunku - Wzornictwo.

Zajmuje się głównie malarstwem i rysunkiem. Wcze-śniej także plakatem, grafiką książkową i wystawiennictwem. Jest autorem 350 prac malarskich i rysunkowych. Zaprojektował 110 plakatów, 85 książek, 130 folderów, katalogów i periodyków oraz 31 graficznych znaków firmowych.
Zaprojektował i zrealizował 10 monumentalnych fresków oraz płaskorzeźbiony fryz w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. /współpraca J. Sarapata/

Uczestniczył w 138 wystawach krajowych, zagra-nicznych i międzynarodowych - w tym 46 dotyczy plakatu, a 92 malarstwa. Brał udział w 9 międzynarodowych plenerach malarskich i 21 ogólnopolskich,

Wystawy indywidualne malarstwa:

1993 - Galeria Biblioteki Wojewódzkiej, Katowice
1999 - Muzeum Historii Katowic, Katowice
2003 - Galeria Sztuki Współczesnej „AE”, Kępno
2004 - Galeria ZPAP - „Art Nova 2”, Katowice
2005 - MDK Mikołów
2006 - Muzeum Śląskie, Katowice

Za swą twórczość otrzymał 23 nagrody i wyróżnienia - w tym 9 nagród w ogólnopolskich konkursach na plakat i 3 nagrody wojewódzkie „Wydarzenie Muzealne Roku” - za ekspozycje muzealne w latach 1986, 1990, 1992.

Za osiągnięcia dydaktyczne otrzymał 8 nagród i odznaczeń, w tym Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury i Sztuki /1980/ oraz Złoty Krzyż zasługi /1993/.

Prace w zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskim w Katowi-cach oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: Niemczech, Grecji, Hiszpanii i USA.
Galeria otwarta pon.-pt. 10.00-18.00 oraz w sob. 10.00-14.00
8605