powrót do strony głównej
powrot.gif (804 bytes)
MM???
Nazwa galerii MM
nawiązuje do rzymskiego
zapisu liczby 2000
i podkreśla szczególny
okres przełomu tysiącleci
w którym powstałapowierzchnia wystawiennicza ok 200m2


co miesiąc nowa wystawa


prezentacje dzieł profesjonalnych artystów plastyków


imprezy kulturalne na najwyższym poziomie


bezpłatne usługi edukacyjne w zakresie upowszechniania wiedzy o sztuce


akcje plastyczne


warsztaty


prelekcje


koncerty

Profil działalności:

Galeria promuje i upowszechnia sztukę profesjonalną. Prezentuje mieszkańcom Chorzowa i regionu dorobek artystów plastyków różnych dyscyplin.
Wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki "MM" odbywają się w cyklu miesięcznym. Ich harmonogram wraz z towarzyszącymi im imprezami (wernisaże, koncerty okolicznościowe, spotkania z twórcami, prelekcje o sztuce, akcje plastyczne i in.) jest zróżnicowany.
Nad sprawnym funkcjonowaniem galerii i wysokim poziomem odbywających się tu wystaw i imprez oprócz pracowników galerii czuwa Rada Programowa Galerii, w której skład wchodzą profesjonalni artyści plastycy z terenu Chorzowa oraz przedstawiciele władz miejskich.
Galeria od 2001 r. kontynuuje cykl wystawienniczy "Wydarzenie roku", który prezentuje chorzowskiej publiczności dzieła najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej sztuki polskiej. Dotychczas w ramach cyklu zaprezentowano wystawy - Jerzego Nowosielskiego, Stasysa Eidrigeviciusa, Jana Szancenbacha, Zbigniewa Beksińskiego, a w 2007 roku - Piotra Potworowskiego. Równolegle galeria kontynuuje cykl wystawienniczy "Wiosna młodych" w ramach którego promuje twórczość młodych artystów. Od 2008 r. jest organizatorem Triennale Malarstwa ANIMALIS - konkursu na obraz o tematyce zwierzęcej. Co roku prezentuje tzw. Jesienną Wystawę Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków pokazującą najnowsze prace chorzowskich artystów plastyków członków stowarzyszenia. Organizuje też wystawy jubileuszowe chorzowskich artystów.
Od początku swojej działalności galeria współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi oraz stowarzyszeniami.
W Miejskiej Galerii Sztuki "MM" swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Chorzowskich Artystów Plastyków (SChAP).
W ramach corocznych akcji "Ferie ze sztuką" oraz "Wakacje ze sztuką" galeria prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci spędzających czas wolny od nauki w mieście.
Duża liczba zwiedzających świadczy o znacznym zainteresowaniu i zapotrzebowaniu na tego typu działalność.


Trochę historii:

Miejska Galeria Sztuki "MM" w Chorzowie powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków oraz samorządu i władz miasta Chorzowa. Swoja siedzibę znalazła w gmachu dawnego Teatru Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 3.
W pierwotnej, tymczasowej, lokalizacji zajmowała centralną część parteru (dawne foyer teatru). Obecnie galeria zajmuje parter tzw. budynku administracyjnego. Posiada bezpośrednie wejście od ul. Sienkiewicza oraz drugie przez hol ChCK. Galeria jest częścią większej inwestycji, bo w zmodernizowanym budynku mieści się Chorzowskie Centrum Kultury do którego struktur należy Miejska Galeria Sztuki MM.
Gmach byłego Teatru Miejskiego, w którym znajduje się galeria, znany wielu pokoleniom chorzowian, oddano do użytku w 1934 roku. W 1988 rozpoczęto jego remont, którego jednak zaniechano z powodu braku funduszy. Dopiero w 1998 roku Zarząd Miasta przyjął "Program Polityki Kulturalnej dla miasta Chorzowa", w którym określono konieczność modernizacji obiektu z przeznaczeniem na Chorzowskie Centrum Kultury.
W 1999 roku podjęto decyzję o adaptacji części budynku na pomieszczenia Miejskiej Galerii Sztuki i rozpoczęto prace budowlane wg. projektu chorzowskiego artysty plastyka T. Skurkiewicza.
Galerię "MM" otwarto uroczyście w jej pierwszej lokalizacji 27 marca 2000 roku wernisażem wystawy poplenerowej "I Międzynarodowego Pleneru Malarsko - Rysunkowego" w Górnośląskim Parku Etnograficznym.
Nowe, docelowe pomieszczenia galerii uroczyście otwarto 5 lutego 2007 r. - wernisażem akwafort wybitnego chorzowskiego grafika prof. Jana Szmatlocha.
Zdjęcia nowych pomieszczeń galerii:

Zdjęcia dawnych pomieszczeń galerii:
Galeria otwarta pon.-pt. 10.00-18.00 oraz w sob. 10.00-14.00
26679